Peronvernerklæring

  • Flere Spill mottar informasjon fra nettleseren din som sendes automatisk. Vi samler denne informasjonen, som blant annet innebærer cookies (informasjonskapsler), IP-adresse, nettleser og all aktivitet på Flere Spill.

  • Informasjonen du oppgir under registrering og senere som innlogget og besøkende blir lagt inn i vår database. Dette innebærer brukernavn, e-post, en kryptert verdi av passordet, IP-adresse og tid og dato da du registrerte samt informasjon du ellers har oppgitt. All informasjon om deg vil kunne bli gitt ut til administratorer.

  • Flere Spill vil ikke selge eller dele personlige opplysninger om deg med noen tredjepart som ikke er knyttet til Flere Spill. I henhold til personopplysningsloven har du rett til å få vite hvilke personlige opplysninger vi har registrert på dem.